Tag Archives: referendum

Anna Franková – Múzeum Anni Frankovej v Amsterdame

Ako mám na Amsterdám dobré spomienky, tak mám na toto mesto aj zlé. Dnešný výlet patril medzi tie dobré. Ak mám pravdu povedať, nikdy by som nepovedal, že mi niekto bude platiť za to aby som šiel do Amsterdamu …

Continue reading Anna Franková – Múzeum Anni Frankovej v Amsterdame

Tip na počítanie odpovedí v referende (matematický príklad)

18. septembra 2010 sa uskutočnilo občianske referendum, v ktorom som bol predsedom okrskovej komisie. Okrem mňa ako predsedu boli v komisii ešte administratívny pracovník, podpredseda a 5 ďalších členov. V referende sa odpovedalo na 6 otázok. Na každú otázku bolo možné odpovedať áno nie, alebo otázku vynechať (nevyplniť). Odpoveď sa zaznačila krížikom do vyznačenej kolónky. Referendový hlasovací lístok bol platný aj vtedy, ak sa odpovedalo iba na jednu zo šiestich otázok.

V mojom okrsku bolo celkovo odovzdaných 473 referendových hlasovacích lístkov (preto budem používať na výpočet toto číslo).

Po tom čo sa volebná miestnosť uzavrie, musí sa prejsť k sčítavaniu hlasov. Musí sa skontrolovať platnosť každého jedného referendového hlasovacieho lístku a zaznamenať sa jeho odpovede na jednotlivé otázky.

Zaužívaný (zlý) postup mnohých členov komisie (z iných volieb) je sčítavať volebné hlasy jednotlivo, resp. zaznamenať každú odpoveď každého lístku jednotlivo.

Keďže každý jeden člen z komisie chce byť po uzatvorení miestností čo najskôr doma, všetci chcú ukončiť sčítanie čo najskôr. Ako to urobiť, bez chýb a čo najrýchlejšie ? Continue reading Tip na počítanie odpovedí v referende (matematický príklad)