Monthly Archives: September 2010

Phisingový email od GTS nextra.sk

Do emailovej schránky som dostal email, ktorý ma celkom zmiatol. Phisingové emaily v mene spoločnosti nextra.sk chodili už dávno v angličtine (a neskôr aj vo veľmi zlej a skomolenej slovenčine). Ale tento email poplietol aj mňa.

Čo je vlastne phising ?
Podľa wikipédie phising označuje činnosť, pri ktorej sa podvodník snaží vylákať od používateľov rôzne heslá, napr. k bankovému účtu.

Preto ak dostanete email v ktorom od vás vaša banka alebo operátor (či niekto iný dôležitý) pýta na vaše citlivé údaje, logicky sa zamyslite či nejde o phising:

  • Dostali ste email, ktorý od vás žiada citlivé informácie?
    Skutočná autorita s väčšou pravdepodobnosťou využije list poslaný poštou.
  • Je email adresovaný vám (s oslovením vášho mena a priezviska) osobné alebo je písaný všeobecne?
    Autority maju prostriedky a systémy na vytvorenie personalizovaných emailov a listov.
  • Sú v liste zle napísané slová, základné gramatické chyby, štylisticky nesprávne vety?
    Ide pravdepodobne o automatický preklad. Oprávnené autority určite hovoria spisovnou slovenčinou alebo iným jazykom.
  • A to najdôležitejšie – myslíte si, že vaša spoločnosť nemá iné prostriedky alebo spôsoby ako zistiť vaše osobné a prihlasovacie údaje? Prečo by spoločnosť ktorá prevádzkuje služby ktoré využívate, pýtala od vás vaše prihlasovacie údaje atď.? Nemajú ich snáď oni v ich počítačoch? (napr. myslíte si, že by banka od vás pýtala číslo vášho účtu?)

Na posúdenie čo je phising, prečítajte si email od tzv. “nextra.sk” :
Continue reading Phisingový email od GTS nextra.sk

Tip na počítanie odpovedí v referende (matematický príklad)

18. septembra 2010 sa uskutočnilo občianske referendum, v ktorom som bol predsedom okrskovej komisie. Okrem mňa ako predsedu boli v komisii ešte administratívny pracovník, podpredseda a 5 ďalších členov. V referende sa odpovedalo na 6 otázok. Na každú otázku bolo možné odpovedať áno nie, alebo otázku vynechať (nevyplniť). Odpoveď sa zaznačila krížikom do vyznačenej kolónky. Referendový hlasovací lístok bol platný aj vtedy, ak sa odpovedalo iba na jednu zo šiestich otázok.

V mojom okrsku bolo celkovo odovzdaných 473 referendových hlasovacích lístkov (preto budem používať na výpočet toto číslo).

Po tom čo sa volebná miestnosť uzavrie, musí sa prejsť k sčítavaniu hlasov. Musí sa skontrolovať platnosť každého jedného referendového hlasovacieho lístku a zaznamenať sa jeho odpovede na jednotlivé otázky.

Zaužívaný (zlý) postup mnohých členov komisie (z iných volieb) je sčítavať volebné hlasy jednotlivo, resp. zaznamenať každú odpoveď každého lístku jednotlivo.

Keďže každý jeden člen z komisie chce byť po uzatvorení miestností čo najskôr doma, všetci chcú ukončiť sčítanie čo najskôr. Ako to urobiť, bez chýb a čo najrýchlejšie ? Continue reading Tip na počítanie odpovedí v referende (matematický príklad)