Tip na počítanie odpovedí v referende (matematický príklad)

18. septembra 2010 sa uskutočnilo občianske referendum, v ktorom som bol predsedom okrskovej komisie. Okrem mňa ako predsedu boli v komisii ešte administratívny pracovník, podpredseda a 5 ďalších členov. V referende sa odpovedalo na 6 otázok. Na každú otázku bolo možné odpovedať áno nie, alebo otázku vynechať (nevyplniť). Odpoveď sa zaznačila krížikom do vyznačenej kolónky. Referendový hlasovací lístok bol platný aj vtedy, ak sa odpovedalo iba na jednu zo šiestich otázok.

V mojom okrsku bolo celkovo odovzdaných 473 referendových hlasovacích lístkov (preto budem používať na výpočet toto číslo).

Po tom čo sa volebná miestnosť uzavrie, musí sa prejsť k sčítavaniu hlasov. Musí sa skontrolovať platnosť každého jedného referendového hlasovacieho lístku a zaznamenať sa jeho odpovede na jednotlivé otázky.

Zaužívaný (zlý) postup mnohých členov komisie (z iných volieb) je sčítavať volebné hlasy jednotlivo, resp. zaznamenať každú odpoveď každého lístku jednotlivo.

Keďže každý jeden člen z komisie chce byť po uzatvorení miestností čo najskôr doma, všetci chcú ukončiť sčítanie čo najskôr. Ako to urobiť, bez chýb a čo najrýchlejšie ?

TEÓRIA

Názor všetkých členov mojej komisie by sa dal brať ako základná definícia spočítavania referendových hlasovacích lístkov. V komisii sa vytvoria 3 dvojice, kde jeden číta referendový hlasovací lístok a druhý zaznamenáva odpovede na otázky do tlačiva (ja ako predseda som chcel pomáhať s čím bude treba a administratívny pracovník mal na práci zapisovanie). Po tom čo sa na stôl vysype 473 referendových hlasovacích lístkov, každá dvojica bude musieť preskúmať približne 180 referendových hlasovacích lístokov. Na každom lístku sa nachádza 6 otázok. Ak by na zaznamenanie odpovede každej otázky bola nutná iba sekunda, celkovo by dvojica strávila nad záznamom jedného lístka minimálne 6 sekúnd.

Pri 180 referendových hlasovacích lístkoch a 6 sekundách na jeden lístok, by dvojici trvalo spočítanie hlasov 1080 sekúnd – 18 minút. U nás na technike vždy rátame s dvojnásobkom pre udanie kvality. Preto na sčítanie referendových hlasovacích lístkov by sme potrebovali minimálne 32 minút. Pre bezpečné reálne riešenia používame štvornásobok – 64 minút.

V každom prípade, pre najrýchlejšie spracovanie dát v referende by dvojica musela pracovať ako stroj celých 18 minút a neurobiť ani jednu chybu. V realite by to však vyzeralo tak, že spracovať 180 lístkov by zabralo aj viac ako hodinu a chyba v tomto prípade (celkový počet odpovedí iba na jednu otázku by bol vyšší ako počet vydaných referendových hlasovacích lístkov) by znamenala prerátavanie lístkov odznova.

Kedže som bol predsedom komisie, nepáčil sa mi tento klasický postup a navrhoval som iný. Po otvorení urny a vysypaní referendových hlasovacích lístkov by sa mali urobiť kôpky podľa vzoru rovnako odpovedaných otázok. Má to však malý skrytý háčik. Celkovo bolo 6 otázok. Na každú bolo možne odpovedať 3 spôsobmi (áno, nie, neodpovedať). To znamená 3na6 možných odpovedí. Čo je celkovo 729 možnosti ako vyplniť jeden referendový hlasovací lístok.

Toto referendum však bolo výnimočné samotnými otázkami. Moje tvrdenie, že kto už príde na referendum, ten zakrížikuje všetky odpovede áno, sa v komisii stretlo s malým výsmechom. Môj návrh na sčítavanie hlasov bol medzi ostatnými členmi komisie zamietnutý.

REALITA
Po vysypaný kopy referendových hlasovacích lístkov a skontrolovaní ich platnosti, sa dvojice volebnej komisie pustili do zrátavania odpovedí na jednotlivé otázky.

Ako predseda som stál bokom a pomáhal kde trebalo. Ich pomalé sčítavanie a hlášky tipu: “Počkaj, počkaj,… ako to bolo ? Áno, nie, nie, áno ? Poďme ešte raz.”, sa začali množiť.

Zobral som si k sebe už prvotne rozobratú kôpku 473 referendových hlasovacích lístkov, ktorú načali dvojice. Začal som triediť referendové hlasovacie lístky na kôpku so 6 kladnými odpoveďami na všetky otázky a kôpku, ktorá obsahovala akúkoľvek inú alternatívu. Medzitým ako dvojice sčítavali odpovede po jednom ja som triedil referendové hlasovacie lístky.

Ja osobne som vytriedil presne 200 referendových hlasovacích lístkov, ktorých 6 otázkový vzor bol úplne kladný (áno). Robí ma to teda najlepším sčítavačom hlasov v celej komisii 🙂.

Samozrejme po tom čo sa oddelil plevel od zrna, ostatné lístky s iným vzorom bolo nutné spočítať. To medzičasom robili dvojice. No i tak som pozoroval veľké opakovanie vzorov, ktoré sa riadilo pravidlom 80/20.

Celkový čas iba samotného počítania bol cez pol hodiny. Nemôžem si odpustiť poznámku, že efektívnosť mojej práce podľa môjho spôsobu bola neporovnateľne väčšia ako efektivita ostatných 6 členov podľa ich zaužívanej praktiky. (A to ešte kým ostatný členovia dopočítali odpovede, ja som sa hral s odlepovaním lepiacej pásky a administratívny pracovník po mne znova skontroloval kôpku referendových lístkov, ktorú uložil do prehľadných stohov po 10 kusov.)

This entry was posted in Politika and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.