Biometric authentication prezentácia

Na jednom z mojich predmetov počas Erasmu som musel pripraviť prezentáciu témy, ktorú som si vybral. Téma bola “Biometric authentification” (biometrická autentifikácia) s ohľadom na bezpečnosť. Prezentácia sa započítavala do môjho celkového prospechu z predmetu a bola hodnotená divákmi.

Najdôležitejšia bola príprava. Spoločne s prezentáciou som musel odovzdať správu o tejto téme. Preto som najskôr vypracoval prácu, z ktorej som potom čerpal počas prípravy prezentácie. Niektorí kolegovia to robili opačne, čo si myslím nebol správny postup.

Počas prípravy prezentácie a prezentovania som sa snažil dodržať všetky body, ktoré som opísal v článku o príprave powerpointovej prezentácie a typy, ktoré som získal počas iného predmetu.

Počas svojej prezentácie som sa snažil dosiahnuť tieto veci:

  1. Predstavenie seba, úvod do témy, obsah prednášky
  2. Jednoduché vysvetlenie témy, vysvetlenie systémových architektúr a opis niektorých biometrických zariadení
  3. Krátky opis niekoľkých metód biometrickej autentifikácie
  4. Zameranie sa len na jednu metódu s jej vysvetlením do hĺbky
  5. Praktická ukážka
  6. Veľa obrázkov na slidoch namiesto textu (podporujúcich to čo hovorím)
  7. Zakomponovať do prednášky pár vtipov a stále sa usmievať

Jeden zo powerpointových slidov. Viete kto sú títo ľudia? (Najhľadanejší ľudia v USA.)

A čo na moju prednášku hovorili moji spolužiaci? Z 35 ľudí som bol jeden z 2, ktorých prezentáciu ohodnotili ako najlepšiu. Veľmi ma potešil komentár môjho priateľa, ktorý za mnou po prednáške prišiel a povedal: “You actually looked like you know what you are doing.” Samozrejme aj ja som urobil niekoľko chýb (celá prednáška bola mimochodom v angličtine). Tu je zoznam vecí, ktoré som získal ako feedback:

Negatívne
– Je rozdiel medzi autentifikáciou a rozoznaním (authentification vs. recognition) – zamieňanie slovíčok pri prednáške.
– Nečítaj osnovu (body v prezentácii) od slova do slova.
– Trošku vtipný akcent.
– Hlasný hlas.
– Zlá gramatika v 2 prípadoch.
– Otázka – kde zohľadniť a pracovať s bezpečnosťou pri biometrickej autentifikácii?
– Dávaj si pozor na časový limit.
– Odpoveď na otázky nebola jasná.
– Preklepy

Pozitívne
– Pekná prezentácia.
– Veľmi pekná prezentácia.
– Najlepšia prezentácia doteraz.
– Zmysel pre humor, zábavné.
– Ilustrácie boli dobré a k téme.
– Jasné a zrozumiteľné.
– Prístup zhora nadol.
– Živé.
– Dobré body.
– Dobré otázky.
– Zahŕňajúce publikum tiež.
– Pokojný prejav.
– Pekné príklady.
– Veľmi informatívne.
– Dobré pokrytie témy.

Moju prezentáciu o téme “Biometric authentication” si môžete stiahnuť tu – andrej_buday_presentation_biometric_authentification.zip

This entry was posted in Erasmus, Škola and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.