Odporúčaci list v angličtine – cover letter

Slovensko-Americká nadácia ponúkla možnosť získať internship alebo pomôcť pri jeho hľadaní v USA. Možnosť som využil a prihlásil som sa. Prihláška musela obsahovať mnoho dokumentov,  vrátane odporúčacieho list v angličtine (alebo preloženého do angličtiny) od jedného zamestnávateľa a jednej akademickej inštitúcie.

Obidva odporúčacie listy  sa mi podarilo získať. Ponúkam vám šablóny na “cover letter”, t.j. odporúčacie listy v angličtine, ktoré som vytvoril na základe tých mojich.

Odporúčací lisť od zamestnávateľa – cover_letter_employer

Odporúčací lisť od univerzity – cover_letter_university

This entry was posted in Škola, Zo života and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Odporúčaci list v angličtine – cover letter

  1. ivan says:

    Nazdar, a zobrali ta nakoniec na SAF ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.