Algoritmus hromadného hodnotenia prezentácii

Počas môjho Erasmus pobytu na TU Delft som sa stretol s jednou veľmi ťažkou úlohou. Na jednom z predmetov musel každý jeden študent vypracovať správu na tému, ktorú si vybral. Potom mal tému odprezentovať pred ostatnými študentmi. Problém však nastal, keď ostatní študenti museli ohodnotiť prezentáciu svojho kolegu, pričom ich hodnotenie bolo zároveň brané do predmetového hodnotenia ich vlastného.

Aby som lepšie priblížil situáciu, ukážem Vám príklad:
Študent A odprezentuje pred publikom svoju tému a publikom ho ohodnotí známkou od 1 (najhoršia) po 10 (najlepšia). Študent A musí hodnotiť taktiež seba samého a z celkového hodnotenia sa vytvorí priemer, ktorý je potom navyše porovnávaný s hlavnou známkou, ktorú určuje učiteľ (tento krok by mal zabráňiť hromadnému podvodu zo strany žiakov, kedy by si žiaci navzájom dávali vždy lepšie známky ako by im dal učiteľ).

Po študentovi A prezentuje svoju tému študent B. Publikom ho ohodnotí známkou od  1 po 10, pričom študent B taktiež hodnotí sám seba a priemer je porovnávaný s úrovňou danú učiteľom. A teraz to najlepšie – ak študent A hlasoval inak ako je priemer, či už dal lepšiu alebo horšiu známku študentovi B, vždy doplatí na to, že neudelil známku blízku priemeru. Študent bude vždy postihnutý za svoj názor, ktorý sa líši od skupiny a učiteľa.

Nepáčil sa mi tento prístup, pretože moje hodnotenia boli tvrdé ale spravodlivé. Na konci každej prednášky bolo nutné každému prednášajúcemu dať feedback, komentár ohľadom prednášky. Každému som jasne vysvetlil v čom som videl medzery jeho prednášky a čo sa mi páčilo. Zároveň som mal aj niekoľko hádok s mojimi kolegami o známkovaní prezentácii. Mnohí z nich vôbec nepoužívali dolnú polovicu stupnice čo je úplne v rozpore so samotnou ideou hodnotenia. Odôvodnili to úplne sprostým vyjadrením, že dolná hranica je psychologická bariéra a vlastne nikto nikdy nedáva menej ako 5…

Navyše hodnotenia nebolo možné retrospektívne zmeniť. Takže potom ak sa v skupine objavil niekto s lepšou alebo horšou prezentáciou v porovnaní s ostatnými, predchádzajúceho hodnotenia ostali a prezentujúci dostal rovnaké skóre ako lepší alebo horší ľudia pred ním.

Takže výsledok? Ak ste dodržali všetky body, ktoré správna prezentácia má mať, tak vaša prezentácia bola ohodnotená rovnako ako iná, ktorá bola úplne slabá a o ničom. Vy budete vždy postihovaný za váš názor, čo sa odzrkadlí na vašom celkovom predmetovom hodnotení.

Vedel som, že TU Delft ma jednu z najvyšších úrovni na svete. Ale toto bolo pre mňa veľmi silná káva. Úplne nespravodlivý systém (algoritmus).

Algoritmus hodnotenia prezentácii v pôvodnej forme.

Kôpka klikerov, zariadenie ktoré si zobral každý jeden študent na hodnotenie. Informácie z klikerov slúžili na hromadné elektronické hlasovanie.

Po konci prezentácie som musel hodnotiť každého študenta na stupnici od 1 po 10 (0).

Záver? Po odprezentovaní mojej vlastnej prezentácie som dostal feedback, že išlo o jednu z 2 najlepších rezentácii v celej skupine. No keď som dostal po skončení predmetu celkové hodnotenie vyšlo mi, že som mal 5 najlepšiu prezentáciu z cca. 35 ľudí. K zníženiu došlo vďaka tomuto systému …

This entry was posted in Škola and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.