Salman Khan a využívanie videa v distančnom vzdelávaní

Salman Khan je tvorca zábavných videií z oblasti rôznych prírodných vied. Salman Khan rozpráva na TED konferencii o využití videa vo výučbe. Ide o
veľmi dobrú prednášku. Navyše mnoho z myšlienok, ktoré prezentuje Khan by mal DriveL.sk obsahovať tiež.Khánové myšlienky ma veľmi zaujali. Vo výučbe vodiča nie je možné nahradiť praktickú časť za volantom, v aute, v premávke. Ale podpora video lekcii alebo rozsiahlejšieho video materiálu na internete sa určite oplatí.

This entry was posted in Web and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.