Jednoduchý systém na zabezpečenie hromadného testovania na školách

Mám taký pocit, že každý rok počujem ako nejakým spôsobom uniknú stredoškolské maturity alebo deviatacky monitor. Možno sa mi to len zdá alebo je naozaj ťažké zabezpečiť tajnosť obsahu týchto testov.

Článok na SME.sk o úniku písomnej maturity z angličtiny ma priviedol k napísaniu malého algoritmu na zabezpečenie hromadného testovania na školách. Problem určite nie je v počítačovej bezpečnosti, ako to naznačuje Fronc, ale v systémovej bezpečnosti celého procesu distribúcie testov. V skratke sa domnievam, že má k testom prístup veľa ľudí (zlyhanie ľudského faktoru).

Príklad
Na maturitu alebo deviatacky monitor sú nutné 2 veci: zadania úloh a odpoveďoví hárok. Veci sa v tomto momente komplikujú. Úlohy samotné sú veľkou premennou (matematika vs. jazyk). Oboje skúšky vyžadujú rôzne zadania na rôzne predmety, maturita má navyše rôzne úrovne.

Odpoveďoví hárok ostavá viac-menej stále rovnaký (záležiac na požadovanej odpovedi podmienenej zadaním úlohy).

Ja by som navrhol distribuovať len odpoveďové hárky. Odpoveďové hárky by mali byť čo najvšebecnejšie, obsahovať by mali polia na osobné údaje a ďalej len unifomný vzor na odpovede (z odpovedového hárku by nemalo byť možné vyčítať typ a odpoveď zadania úlohy). Čím uniformnejší, tým lepšie.

K dispozícii majú školy teraz len uniformný odpoveďový hárok.  Kľúč na vyplnenie odpoveďového hárku nie je možné získať skôr ako máme k dispozícii zadania.

Takže jediné čo musíme urobiť je ochrániť zadania (resp. aj kľúč, ktorý môže byť pokojne v rovnakom trezore Národného ústavu certifikovaných meraní – NUCM). Ako je z článku jasne, deň pred termínom skúšok testy sa distribuujú na krajské školské úrady a potom sa následne testy dostávajú do škôl. Medzi bezepčím trezora a žiakovým perom nie je zabezpečené utajenie.

Všetko čo je nutné pre bezpečné testovanie je trochu privstať. Čo keby niekedy o 3:00 ráno NUCM zavesil na internet zadania? Pamätám sa, že v čase mojej maturity spolu so mnou maturovalo 5 tired po cca. 30 žiakov. T.j. 150 ľudí na jednej strednej škole. Bolo by naozaj také ťažké zabezpečiť tlač 150 zadaní na mieste? Nemyslím si.

Záver
Zabezpečiť utajenosť zadaní testov sa da jednoduchu. Radšej však niekto vynaloží veľké zdroje na tlač a distribúciu centralne ako by mal testy jednoducho a bezpečne získať(vytlačiť) lokálne. Áno – niekto by si musel privstať. No na takú bezpečnosť sme však asi veľmi pohodliní…

This entry was posted in Security, Tech and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.