PEMCWebLab – projekt EÚ


Popis: PEMCWebLab je projekt EÚ zameraný na spoluprácu privátneho sektora z oblasti energetiky a partnerov z výskumnej oblasti na vytvorenie série testovacích experimentov, ktoré pomôžu odborníkom trénovať nových ľudí.


Vývoj: Bol som poverený vytvoriť redizajn existujúcej projektovej stránky ako súčasť mojej práce na TU Delft v Holandsku. Redizajn nebol nikdy nasadený na web.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.