Lepšia technika kontroly učenia

Niekedy sám na sebe smejem, keď rozmýšľam ako zle niektoré veci robím. Počas posledných piatich rokov som mal vždy problémy s tým, že som nevedel kedy sa v škole čo bralo a čo ma kedy čaká (zápočtu, skúšky). Problémy vznikali samozrejme ako na jednej strane (univerzita) tak aj na mojej. V podstate ide o to, že keď som si v polovici posledného semestra načrtol obrovské kalendáre udalostí, bol som zrazu oveľa pokojnejší ohľadom učenia sa na skúšky a zápočty. Vedel som, že sa mi stačí učiť postupne a bol som veľmi pokojný. Asi si vážne stačilo len informácie vizualizovať.

Všetky informácie sú centralizované na jednom mieste. V podstate má kalendár 2 časti. Hore je normálny kalendár do ktorého sa zapisujú veľké udalosti v ten ktorý deň zo školského či osobného života. Horizontálna os reprezentuje dni, vertikálna os reprezentuje týždne semestra. Sú tam zakreslené sviatky, oslavy dni voľna. Zaznamenával som si napr. kedy napr. moji rodičia alobo priatelia niekam cestovali, či ja som musím niekam cestovať. Zároveň sa v každom okienku odpočítava počet dní do konca semestra (veľmi motivujúce). Keď sa deň skončí, políčko dňa sa vyškrtne.

Druhá časť je kalendár jednotlivých predmetov do ktorého sa zapisuje čo sa kedy preberalo v škole. Kto bol na prednáškach, kto prednášal namiesto profesora, čo sa prednášalo, rozdávanie zadaní, odovzdanie zadaní, všetky maličkosti predmetu. Horizontálna os predstavuje jednotlivé týždne v akademickom roku a vertikálna os predstavuje predmety. V bunke tabuľky sú samostatne informácie o prednáške a o predmetovom cvičení.

Pomocou tejto metódy je veľmi jednoduché udržať krok s učením 🙂

This entry was posted in Škola and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.