Tag Archives: video vo vzdelávaní

Salman Khan a využívanie videa v distančnom vzdelávaní

Salman Khan je tvorca zábavných videií z oblasti rôznych prírodných vied. Salman Khan rozpráva na TED konferencii o využití videa vo výučbe. Ide o
veľmi dobrú prednášku. Navyše mnoho z myšlienok, ktoré prezentuje Khan by mal DriveL.sk obsahovať tiež.


Continue reading Salman Khan a využívanie videa v distančnom vzdelávaní