Prečo je otočný monitor pre vývoj eLearningu kľúčoví ?

Kúpa nového monitoru sa začína vyplácať oveľa viac a viac. Nie len, že sa mi darí tvoriť čoraz lepší dizajn jednotlivých častí DriveLu, ale ešte ja objavujem chyby u iných projektov a dizajnérov.

Takým príkladom kde vám otočná obrazovka ukáže viac ako by ste mali vidieť je aj napr. taký web pre iPhone Font Game. Otočný monitor vám pomôže odhaliť aj veci, ktoré by mali ostať skryté.

This entry was posted in Web and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.