Záhrady na Prešovských strechách

V rámci medzimestských zásahov Vrankoňova som sa zapojil so svojim nápadom. Prešov, viac ako mnoho iných Slovenských miest, má 3 sídliská, ktoré sú celé doslova posiate blokmi s plochými strechami. Ide o sídliska – Sídlisko 3, Sekčov, Šváby, niekoľko bytoveniek sa nachádza aj na Sídlisku 2.

Tieto blokové domy zaberajú miesto, ktoré by obyčajne zapĺňala zeleň. V súčasnosti sa čoraz viac dostáva do popredia pestovanie najmä zeleniny lokálne, t.j. bližšie k a priamo v domácnostiach, namiesto energeticky nevýhodného logistického zásobovania.Strechy Prešovských sídlisk by sa mohli zmeniť na obrovské visuté záhrady. Je neuveriteľné akú plochu tieto zaberajú a koľko priestoru pre rast ponúkajú.

Opatrenia na využitia striech je možné realizovať iste v mnohých variantoch. Ako v nízko rozpočtových s maximálnym dôrazom na bezpečnosť práce vo výška, tak i vysoko rozpočtové, ktoré skôr či neskôr budú nutné so začiatkom mortality blokových panelových budov (výťahy, rozvody, konštrukcie …)

O tieto “záhradky” by určite prejavila aktívne záujem a podporila práve seniorská vrstva, dôchodcovia, ktorí by pestovanie zeleniny spojené so znížením životných nákladov a zvýšením aktivity – pohybu uvítali.

This entry was posted in Ekológia and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.