DriveL.sk je po dlhej odmlke späť

Práce na DriveL.sk sa opäť pohli po niekoľko mesačnej prestávke do predu. Bolo to zapríčinné najmä faktom, že ja – Andrej Buday, ako jediný momentálny autor som sa zúčastníl 6,5 mesačného Erasmus pobytu v Holandsku. Pobyt bol náročný na prácu na univerzite a preto som musel niektoré veci odložiť bokom. Vrátane vývoja DriveL.sk.

Na druhej strane bol pobyt veľmi pouční a mal som na ňom možnosť študovať na 2 rôznych univerzitách v Holandsku, pričom som si vyskúšal až 3 rôzne spôsoby prístupu k edukácii pomocou eLearningu. Verím, že tieto skúsenosti pomôžu vylepšiť DriveL.sk.

This entry was posted in Web and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.